Tag: gclub

เป้าหมายของชีวิต

ปัจจุบันนี้เศษรฐกิจประเทศเริ่มแย่ลงคนเราต่างกินลำบาก บางตนจกงานไม่มีอาชีพหลักเป็นของตนเอง สุดท้ายที่พึ่งชีวิตสุดท้ายของพวกเขาก็คือเข้าเล่นบ่อนการพนัน เพราะพวกเขาต่างคิดว่า มันคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดของเขาอย่างแน่นอน เพราะพวกเขาต่างคิดว่าต้องเสี่ยงอย่างน้อยมันอาจยังเป็นความหวังสุดท้ายของเขา แต่พอเล่นไปติดบ่วงของคำว่าการพนันชีวิตมันได้เป็นตามจุดประสงค์ที่พวกเขาหวังไว้ ทำให้เขากลายเป็นคนหมดอนาคตทุกอย่าง การที่เราเริ่มต้นจากการไม่รู้จักคิดทำอะไรให้ถูกวิธี ชีวิตมันก็จะดำเนินผิดพลาดเสมอ การเล่นการพนันจึงไม่ใช่การทำมาหากินที่ถูกต้องแต่คนเราก็ยังอยากที่จะเข้าไปใกล้มันทันทุกคน การเล่นการพนันจึงไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตคนเราไม่ว่าจะเป็นทางตรง gclub ทางอ้อมการเล่นการพนันเป้นการเอาชีวิตของเราเข้าไปเสี่ยง บางครั้งก็ได้ บางครั้งก็เสีย ถ้าเราไม่มีสติชีวิตเราก็จะตกเป็นทาสการพนันอย่างที่เราไม่รู้ตัวเอง ฉะนั้นสิ่งที่คนเราควรระลึกถึงเสมอ คือการมีสติของตัวเองในการใช้ชีวิต แต่ถ้าคนเราขาดสติของตัวเองให้ความโลภเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตของเราก็จะทำให้เราตกเป็นทาสของคำว่าการพนันอย่างแน่นอน การใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทก็จะทำให้ชีวิตเราก้าวไปข้างหน้าอย่างมีอนาคน แต่บางคนก็ประมาทกับการใช้ชีวิต เพราะความคาดหวังของพวกเขาอย่างมั่นใจ ทำให้พวกเขาหลงผิด ความคิดของตนเองว่าเล่นการพนันแล้วต้องได้ ต้องได้เยอะแต่พอมันไม่เป็นไปตามความคาดหวังของมันก็ทำให้พวกเขาเกิดความเครียดบางคนเล่นการพนันเสียกับบ้านมาก็จะพาลกับลูกเมีย โดยพวกคนเหล่านี้เป็นขาดสติ และความยั้งคิด ฉะนั้นคนที่ติดการพนันก็จะเป็นคนที่ขาดสามัญสำนึกในตัวเองเสมอ